Besplatna knjižnica - Nove knjige

Pisana djela na stručnim i sveučilišnim studijima, knjiga 5 - Zelenika, Ratko prof.

EZIK: HRVATSKI
AUTOR: Zelenika, Ratko prof.
ISBN: 9789536148950
FORMAT: PDF EPUB MOBI MP3
DATUM OD: 2011
VELIČINA: 9,93

Svi oni Zelenika, Ratko prof. Knjiga koju možete pročitati i preuzeti kod nas

CIJENA: BESPLATNO

O knjizi:

Rezultate je istraživanja autor, red.prof.dr.sc. Ratko Zelenika, u ovoj znanstvenoj knjizi i sveučilišnom udžbeniku, predočio u sedam međusobno povezanih dijelova (poglavlja). U prvom dijelu, UVODU, definiran je znanstveni problem istraživanja, znanstveni projektni zadatak, navedeni su objekti istraživanja, postavljena je znanstvena hipoteza i pomoćne hipoteze, određeni su svrha i ciljevi istraživanja, dana je ocjena dosadašnjih istraživanja, navedene su znanstvene metode te je obrazložena struktura znanstvene knjige. U drugom dijelu naslova VAŽNIJE ZNAČAJKE PISANIH DJELA U SUSTAVU VISOKOGA OBRAZOVANJA predstavljeni su rezultati istraživanja u dvije tematske jedinice, i to: pojam, obilježja i važnost djela u sustavu visokoga obrazovanja te klasifikacija djela u sustavu visokoga obrazovanja. U trećem dijelu – DJELA NA KLASIČNOM STRUČNOM STUDIJU – rezultati istraživanja predočeni su u šest tematskih jedinica, i to: pojam, obilježja, važnost i vrste djela na klasičnom stručnom studiju, program na stručnom studiju, referat na stručnom studiju, pristupni rad na stručnom studiju, seminarski rad na stručnom studiju i završni rad na stručnoe studiju. DJELA NA SPECIJALISTIČKOM DIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJUje naslov četvrtog dijela. U ovome dijelu po prvi put su eleborirane ove tematskejedinice: pojam, obilježja, važnost i vrste djela na specijalističkom diplomskom stručnom studiju, program na specijalističkom diplomskom stručnom studiju, referat na specijalističkom diplomskom stručnom studiju, pristupni rad na specijalističkom diplomskom stručnom studiju,seminarski rad na specijalističkom diplomskom stručnom studiju te specijalistički završni rad na specijalističkom diplomskom stručnom studiju. Posebna je pozornost posvećena petom dijelu koji ima naslov DJELA NA PRIJEDIPLOMSKOME SVEUČILIŠNOM STUDIJU, a u njemu su rezultati istraživanja elaborirani u šest posebno važnih tematskih jedinica, i to: pojam, obilježja, važnost i vrste djela na prijediplomskom sveučilišnom studiju, referat na prijediplomskom sveučilišnom studiju, pristupni rad na prijediplomskom sveučilišnom studiju, seminarski rad na prijediplomskom sveučilišnom studiju. Pravila, modeli, procedure, primjeri … elaborirani o završnim radovima imaju posebno važnu vrijednost studentima prijediplomskih sveučilišnih studija. U šestom dijelu naslova DJELA NA DIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM STUDIJU posebna je pozornost posvećena sljedećim temama: pojam, obilježja, važnost i vrste djela na diplomskom sveučilišnom studiju, seminarski rad na diplomskom sveučilišnom studiju te diplomski rad na diplomskom sveučilišnom studiju. O diplomskom radu elaborirana su najvažnija pravila, modeli, procedure, postupci, reprezentativni primjeri … koji za studente diplomskih sveučilišnih studija imaju posebnu aplikativnu vrijednost. Sedmi dio ima naslov DIJELA NA POSLIJE-DIPLOMSKOM SPECIJALISTIČKOM STUDIJU. U ovome dijelu rezultati istraživanja predočeni su u četiri tematske jedinice, i to: pojam, obilježja, važnost i vrste djela na poslijediplomskom specijalističkom studiju, pristupni rad na poslijediplomskom specijalističkom studiju, seminarski nad na poslijediplomskom specijalističkom studiju te poslijediplomski specijalistički rad. Pravila, modeli, procedure, postupci, primjeri … elaborirani o poslijediplomskim specijalističkim radovima imaju posebno važnu misiju za studente na poslijediplomskim specijalističkim sveučilišnim studijima.