Besplatna knjižnica - Nove knjige

Sustavi istosmjernih razvoda u elektroenergetskim postrojenjima - Skok,Srđan

EZIK: HRVATSKI
AUTOR: Skok,Srđan
ISBN: 9789536970414
FORMAT: PDF EPUB MOBI MP3
DATUM OD: 2007
VELIČINA: 12,95

Najbolji Sustavi istosmjernih razvoda u elektroenergetskim postrojenjima datoteku možete pronaći ovdje

CIJENA: BESPLATNO

O knjizi:

Sustavi istosmjernog razvoda pripadaju skupini sigurnosnih i rezervnih napajanja, čija važnost posebno dolazi do izražaja u izvanrednim pogonskim stanjima, odnosno havarijskim stanjima. Sustavi istosmjernog razvoda nalaze svoju primjenu svugdje gdje je potrebno sigurno i besprekidno napajanje istosmjernih trošila. Problematika ovog rada bit će specifičnosti sustava istosmjernog razvoda u elektroenergetskim postrojenjima, ali općenito, struktura koja će biti predstavljena vrijedi i za sustave istosmjernog razvoda koji se primjenjuju i u drugim vrstama postrojenja. Sustav istosmjernog razvoda ima neosporni značaj u omogućavanju pouzdanog djelovanja primarne i sekundarne opreme u normalnom pogonu i posebno u havarijskom stanju. Napajanje najosjetljivijih trošila svakog elektroenergetskog postrojenja (termoelektrane, hidroelektrane ili transformatorske stanice) ovisi o dobro dimenzioniranom sustavu istosmjernog razvoda. Gotovo je nevjerojatan nedostatak stručne literature, kako na domaćem, tako i na svjetskom planu vezan uz područje istosmjernog razvoda obzirom na njegovu važnost. Razlog tome može se pronaći u uvriježenom mišljenju o simplifikantnosti sustava istosmjernog razvoda, te se obično može čuti jednostavna ocjena, da je u sustavu istosmjernog razvoda “sve riješeno”. Takve tvrdnje se najbolje mogu odbaciti s drastičnim primjerima kao što su neka od zabilježenih havarija u našim postrojenjima, a posljedica su kvara u sustavu istosmjernog razvoda (TS Jarun- 1981., TS Koprivnica- 1996.). Prema kronologiji nastanka zabilježenih havarija uočljivo je da se na planu razvoja metodologije planiranja i analize sustava istosmjernog razvoda nije ostvario neki veći napredak koji bi rezultirao preporukama ili normom gledano s domaćeg stajališta. Na svjetskoj razini postoji nekoliko normi vezanih uz sustave istosmjernih razvoda (IEC 61660-1, Part 1, Part 2, IEC TR 61660-1 Part 3 i IEEE 946-1992) [14, 17], te mnogobrojne norme vezane uz dimenzioniranje, proizvodnju i održavanje svih tipova stacionarnih baterija koje se koriste u sustavima istosmjernog razvoda. Međutim, izuzme li se akumulatorska baterija kao zaseban element sustava istosmjernog razvoda sa svojim specifičnostima i problematikom, ponovno ne postoji svjetski prihvaćena norma koja rješava metodologiju dimenzioniranja i analize sustava istosmjernih razvoda, budući navedene norme ne daju transparentno rješenje. Pogotovu sa razvitkom novih vrsta baterija sa sve manjim unutarnjim otporima i sve većim strujama kratkog spoja, a naročito razvojem novih zaštitnih uređaja posto- Sustavi istosmjernih razvoda u elektroenergetskim postrojenjima 15 Sustavi istosmjernih razvoda-2005-2.qxd 20.4.2007 7:29 Page 15 jeće norme i preporuke postaju nevažeće, prije svega osmatrano sa stajališta selektivnosti zaštita u sustavima istosmjernog razvoda, te sukladno k tome topološkoj strukturi, odnosno optimalnom odabiru broja zaštitnih razina. Dosada je analiza, dimenzioniranje i održavanje sustava istosmjernog razvoda uglavnom bilo temeljeno na empirijskim iskustvima, te su se koristila različita koncepcijska rješenja projektanata koji su se bavili predmetnom problematikom. Objavljivanje norme IEC 61660 – 1 (1997) pokušaj je novog pristupa analize sustava istosmjernog razvoda, kada Ohmov zakon ne bi bio jedini mjerodavan, već bi se uključila i prijelazna stanja karakterizirana preko induktiviteta i kapaciteta pojedinih dijelova sustava istosmjernog razvoda. Uspjeh navedene norme je više nego upitan, iz više razloga (ne daje upute za dimenzioniranje, već se bavi samo analizom kratkog spoja u sustavu istosmjernog razvoda, uzima u obzir samo diodne ispravljače, zanemarujući tiristorske i VF ispravljače, itd.), ali predstavlja osnovu za daljnje istraživanje i analizu sustava istosmjernog razvoda. Stanje u analizi i dimenzioniranju sustava istosmjernog razvoda u postrojenjima Hrvatske elektroprivrede slično je već opisanom stanju u svjetskim okvirima. Uglavnom se pri projektiranju koriste postojeća koncepcijska rješenja, a veliki problemi nastaju prilikom revitalizacije postojećih sustava istosmjernog razvoda. Nestandardiziranost u rješenjima koja se primjenjuju prilikom izgradnje novih postrojenja i najnoviji primjer izgradnje TS Žerjavinec i TS Ernestinovo, gdje su primijenjena različita rješenja za dva nova postrojenja građena gotovo u isto vrijeme. Cilj ovog rada usmjeren je na prikaz metodologije s pomoću koje se uspješno može sveobuhvatno projektirati, izvoditi i nadzirati sustavi istosmjernog razvoda u elektroenergetskim postrojenjima, prvenstveno sa stajališta selektivnosti električnih zaštita. Prema tome prikazat će se metodologija za analizu i dimenzioniranje sustava istosmjernog razvoda u elektroenergetskim postrojenjima, te će biti prikazan općeniti matematički model sustava istosmjernog razvoda u elektroenergetskim postrojenjima za istraživanje strujnih i naponskih prilika pri nastanku kratkog spoja.