Besplatna knjižnica - Nove knjige

Zakon o parničnom postupku (2012) - Kristofić, Ana

EZIK: HRVATSKI
AUTOR: Kristofić, Ana
ISBN: 9789536957576
FORMAT: PDF EPUB MOBI MP3
DATUM OD: 2012
VELIČINA: 8,24

Uživati Zakon o parničnom postupku (2012) Kristofić, Ana čitanje knjiga

CIJENA: BESPLATNO

O knjizi:

Zakon o parničnom postupku (redakcijski pročišćeni teskt s bilješkama i sudskom prakstom) ZAKONOPARNIČNOMPOSTUPKU PROČIŠČENITEKST SL SFRJ 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91, NN 26/91, 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11 ZAKON O RJEŠAVANJU SUKOBA ZAKONA S PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA U ODREĐENIM ODNOSIMA ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI Za ovo izdanje priređen je redakcijski pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku sa svim izmjenama i dopunama koje su donešene, pa je riječ o autorski uređenom tekstu Zakona. Sadržaj ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU PROČIŠČENI TEKST DIO PRVI OPĆE ODREDBE OSNOVNE ODREDBE NADLEŽNOST I SASTAV SUDA IZUZEĆE STRANKE I NJIHOVI ZAKONSKI ZASTUPNICI PUNOMOĆNICI JEZIK U POSTUPKU PODNESCI ROKOVI I ROČIŠTA ZAPISNICI DONOŠENJE ODLUKA DOSTAVA PISMENA I RAZMATRANJE SPISA TROŠKOVI POSTUPKA PRAVNA POMOĆ DIO DRUGI TJEK POSTUOKA A. POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM TUŽBA SUPARNIČARI SUDJELOVANJE TREĆIH OSOBA U PARNICI PREKID, OBUSTAVA I MIROVANJE POSTUPKA DOKAZI I IZVOĐENJE DOKAZA OSIGURANJE DOKAZA PRIPREMANJE GLAVNE RASPRAVE GLAVNA RASPRAVA SUDSKA NAGODBA PRESUDA RJEŠENJE B. POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI DIO TREĆI POSEBNI POSTUPCI POSTUPAK U PARNICAMA IZ RADNOG ODNOSA POSTUPAK U PARNICAMA ZBOG SMETANJA POSJEDA IZDAVANJE PLATNOG NALOGA POSTUPAK U SPOROVIMA MALE VRIJEDNOSTI POSTUPAK PRED IZABRANIM SUDOVIMA POSTUPAK PRED TRGOVAČKIM SUDOVIMA DIO ČETVRTI DIO ČETVRTI – A EUROPSKI PARNIČNI POSTUPCI POSEBNE ODREDBE O OSTVARIVANJU PRAVOSUDNE SURADNJE U EUROPSKOJ UNIJI DIO PETI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU – NN 117/03 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU – Narodne novine br.: 84/2008. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ZAKON O ARBITRAŽI ZAKON O MIRENJU