Besplatna knjižnica - Nove knjige

Zakon o prostornom uređenju i gradnji - Čićak, Stjepan

EZIK: HRVATSKI
AUTOR: Čićak, Stjepan
ISBN: 9789536957552
FORMAT: PDF EPUB MOBI MP3
DATUM OD: 2011
VELIČINA: 10,87

Uživati Zakon o prostornom uređenju i gradnji Čićak, Stjepan čitanje knjiga

CIJENA: BESPLATNO

O knjizi:

Redakcijski pročišćeni tekst (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09., 55/11. i90/11) ZAKONOPOSTUPANJUS NEZAKONITOIZGRAĐENIMZGRADAMA U ponudi je novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji, (drugo izmjenjeno dopunjeno izdanje). U sadržau redakcijskog pročišćenog teksta zakona unešene su sve promjene koje se odnose na Zakon o prostornom uređenju i gradnji, a to su: ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI – Narodne novine br.: 38/2009., ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI – Narodne novine br.: 55/2011., ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI – Narodne novine br.: 90/2011. Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o prostornom uređenju i gradnji koji je sadržan u knjizi sadrži i sve odredbe koje su prestale važiti temeljem novih izmjena, i iste su navedene uz svaki članak zakona pojedinačno. U svrhu provedbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 90/11) koji je stupio na snagu 10. kolovoza 2011. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Provedbom ovih Zakona i Uredbe čija je prvenstvena svrha sređivanje stanja u prostoru te njegova zaštita kao najvažnijeg hrvatskog resursa, omogućit će se izjednačavanje svih građana u ostvarivanju egzistencijalnih prava. Jednako značajna je i gospodarska komponenta, obzirom da se legalizacijom bespravnih objekata, omogućava njihova valorizacija. Sadržaj: ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI I. OPĆE ODREDBE PREDMET ZAKONA POJMOVI PRIMJENA DRUGIH PROPISA OVLAŠTENJA MINISTRA STRUČNI ISPIT SLUŽBENA OSOBA OVLAŠTENA ZA VOĐENJE POSTUPAKA I IZDAVANJE AKATA CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE II. PROSTORNO UREĐENJE 2.1. Subjekti prostornoga uređenja 2.2. Informacijski sustav prostornog uređenja 2.3. Dokumenti praćenja stanja u prostoru 2.4. Zaštićena područja od posebnog interesa za Državu 2.5. Dokumenti prostornog uređenja 2.5.2. Dokumenti prostornog uređenja u nadležnosti Države 2.5.3. Dokumenti prostornog uređenja u nadležnosti županije i Grada Zagreba 2.5.4. Dokumenti prostornog uređenja u nadležnosti velikog grada, grada ili općine 2.6. Postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja 2.7. Provođenje dokumenata prostornog uređenja 2.8. Parcelacija građevinskog zemljišta 2.9. Uređenje građevinskog zemljišta 2.10. Urbana komasacija 2.10.1. Opće odredbe o urbanoj komasaciji 2.10.2. Komasacijska povjerenstva 2.10.3. Postupak komasacije III. GRADNJA 3.1. Sudionici u gradnji 3.2. Projekti 3.3. Građenje građevina 3.3.1. Rješenje o uvjetima građenja 3.3.2. Potvrda glavnog projekta 3.3.3. Građevinska dozvola 3.3.4. Izmjene tijekom građenja 3.4. Posebni slučajevi građenja 3.5. Ostali posebni sluča