Besplatna knjižnica - Nove knjige

Zakon o radu – primjena u praksi - Crnić, Ivica

EZIK: HRVATSKI
AUTOR: Crnić, Ivica
ISBN: 9537585247
FORMAT: PDF EPUB MOBI MP3
DATUM OD: 2010
VELIČINA: 6,15

Uživati Zakon o radu – primjena u praksi Crnić, Ivica čitanje knjiga

CIJENA: BESPLATNO

O knjizi:

Naime, s jedne strane, novi Zakon o radu (Nar. nov., br. 149/09.) na snazi je od 1. siječnja 2010. Predvidivo je da u njegovoj primjeni još dugo vremena neće biti relevantne prakse viših sudova. Imajući na umu da je dio odredba u novi Zakon o radu preuzet iz prijašnjeg zakona, autor je pokušao prikazati onu sudsku praksu nastalu u primjeni prijašnjih propisa za koju ocjenjuje da može biti aktualna i u primjeni novog Zakona. Prikazanu sudsku praksu valja, dakle, shvatiti kao orijentaciju i ilustraciju predvidive buduće sudske prakse. Takva praksa u tekstu knjige označena je kao Sudska praksa po ZR/95 kako bi se jasno naznačilo na kojem se propisu temelji. S druge strane, navedena sudska praksa može koristiti onima koji će primjenjivati i prije važeće propise. Naime, prijašnji Zakon o radu odnosno njegov pročišćeni tekst još će sigurno niz godina biti u primjeni. Zato prikazana praksa može poslužiti u razrješavanju dvojbi i u vezi s primjenom tih propisa, jer se ona i temelji na njima. Zbog toga autor upućuje i na prijašnje propise na kojima se ta praksa temelji. Naime, uz članke ovog zakona uz koje se navodi sudska praksa, u bilješkama ispod teksta (fusnotama) upućuje se na prijašnje propise koji su uređivali isti ili sličan pravni institut. Upućivanje na odredbe ZR/95 i ZR/04 ne znači, dakle, automatsku istovjetnost s odredbama novog Zakona o radu iz 2009. Time se samo upućuje čitatelja na članak Zakona u kojem se uređuje ista ili slična pravna materija. Čitatelj mora sam usporediti sadržaje pojedinih normi. U knjizi se nastojalo uputiti i na postupovna (procesna) pitanja koja se pojavljuju u primjeni pojedinih materijalnopravnih instituta, tj. povezati odredbe ZR-a sa ZPP-om. Knjiga u prilozima sadržava i druge propise odnosno praksu vezanu uz primjenu ZR-a, a ta praksa također može biti relevantna i aktualna u primjeni novog ZR-a.