Besplatna knjižnica - Nove knjige

Miscellanea maritima, materiae noxiosae - Bravar, Aleksandar

EZIK: HRVATSKI
AUTOR: Bravar, Aleksandar
ISBN: 9532700077
FORMAT: PDF EPUB MOBI MP3
DATUM OD: 2007
VELIČINA: 12,72

Uživati Miscellanea maritima, materiae noxiosae Bravar, Aleksandar čitanje knjiga

CIJENA: BESPLATNO

O knjizi:

Pod ovim pomalo neuobičajenim, ali efektnim i primjerenim naslovom autor obrađuje tri srodna vrlo aktualna problema međunarodnog pomorskog prava, koji su predmetom recentnih međunarodnih konvencija koje još nisu stupile na snagu. Knjiga obasiže 143 stranice u gustom tiskarskom slogu. Prvi dio knjige predstavlja opsežnu obradu pravnih aspekata Međunarodne konvencije o odgovornosti i naknadi štete u vezi prijevoza oasnih i štetnih tvari morem. I ovdje se radi o najaktualnijem suvremenom pomorskopravnom “sindromu”, posebice s obzirom na činjenicu da Konvencija, donesena još 1996. godine, nije stupila na snagu. Danas u pomorskopravnom svijetu traje intenzivna međudržavna konzultativna kampanja koja bi imala omogućiti prihvaćanje te vrlo značajne Konvencije. I u ovom djelu autor alternira povijesnopravni aspekt donošenja i etabliranja osnovnih instituta konvencije sa horizontalnom strukturnom raščlambom nosivih komponenti HNS konvencije. Osobit je naglasak stavljen na aspekt dvoslojne odgovornosti i oformljenje samostojećeg fonda odgovornosti brodovlasnika. U drugom dijelu knjige autor iznova pionirskim posegom analizira obuhvat i karakteristike opasnih i štetnih tvari u HNS konvenciji. Minucioznom analizom autor raščlanjuje tvari koje su obuhvaćene Konvencijom, pružajući dosad nepoznatu panoramu velebnog i gotovo zastrašujućeg opsega opasnih i štetnih tvari u pomorskom transportu. Valja napomenuti da konvencijska odredba svojim pozivanjem na već postojeće pomorske kodekse (npr. IMDG Code) uopće ne ulazi u tu vrlo slojevitu problematiku, koja je jedan od razloga dosadašnjeg neprihvaćanja Konvencije. U trećem dijelu knjige autor obrađuje složenu i u nas pravno nepoznatu problematiku brodskih protuobraštajnih sustava. Radi se o bojama koje se nanose na trup broda i sprječavaju rast algi i školjaka, koji usporavaju kretanje broda i povećavaju potrošnju goriva. Autor obrađuje pravna nastojanja prije donošenja AFS konvencije /Antifouling Systems/, potom analizira varijante protuobraštajne zaštite te duboko ulazi u problematiku koja nadilazi pravne okvire Konvencije. I ovo djelo impresionira pravnim analizama i dubinom autorskog posega, no posebice interdisciplinarnim motrištem. Ova knjiga zacijelo će imati – baš kao i prethodno recenzirana o Bunker konvenciji – široku primjenu, – ne samo u okvirima doktorskih studija na Pravnom fakultetu već i u drugim znanstvenim područjima.