Besplatna knjižnica - Nove knjige

Tramvaj zvan cveba - Klimaček, Villam

EZIK: HRVATSKI
AUTOR: Klimaček, Villam
ISBN: 978953212313
FORMAT: PDF EPUB MOBI MP3
DATUM OD: 2007
VELIČINA: 3,63

Klimaček, Villam knjige Tramvaj zvan cveba bit će vam dostupni kada se registrirate na našoj web stranici

CIJENA: BESPLATNO

O knjizi:

Ova iz­nim­no du­ho­vi­ta priča slat­ko će na­smi­ja­ti i za­ba­vi­ti male či­ta­te­lje, ali i ro­di­te­lji­ma oda­sla­ti ned­vo­smi­sle­nu po­ru­ku. Um­je­sto da mame i tate,“izu­mi­te­lji” i “izu­mi­te­lji­ce”, li­ječ­ni­ci i li­ječ­ni­ce, me­na­dže­ri i me­na­dže­ri­ce pro­vo­de sve svoje vri­je­me ra­de­ći, za­ra­đu­ju­ći, ba­ve­ći se svime i sva­či­me, mo­ra­li bi više mi­sli­ti na svoje naj­mla­đe koji ih želj­no iš­če­ku­ju i ko­ji­ma je svaki tre­nu­tak nji­ho­ve pa­žnje nei­zre­ci­vo dra­go­cjen. U svi­je­tu od­ra­slih često se zbog ne­bit­nih stva­ri za­bo­rav­lja ono štoje mnogo vr­jed­ni­je i dra­go­cje­ni­je, pri­mje­ri­ce pe­če­nje ko­la­ča, uži­va­nje u igri i dru­že­nju s naj­mla­đi­ma. Zato nas Vi­liam Klim­á­ček vodi u ča­ro­ban svi­jet slad­va­ja, tram­va­ja od čo­ko­la­de, krema, pu­sli­ca i cveba, u kojem će se sla­sno ob­li­zi­va­ti mala ali i malo veća djeca.